shoo bre

shoo bre

shoo bre, 2203

Shoo bre handlar om två killar, Elias och Oscar, och vad som händer de båda under den sista terminen i nian. Elias är skolans tuffing. Han är småkriminell och struntar i skolan. Hans familj är dysfunktionell med en ensam och sliten mamma och en äldre bror som sitter inne. Men så en dag stjäl han en mobil som tillhör den kurdiska flickan Zeynep. Istället för att sälja den blir han nyfiken på Zeynep. Hon går i parallelnian, är en MVG-elev och sköter sig exemplariskt.

Elias hittar ett sätt att ge henne tillbaka mobilen. De trivs i varandras sällskap men när Elias frågar om de kan träffas privat bli svaret nej eftersom Elias är kristen och Zeynep muslim.

Men attraktionen dem emellan är stark och så småningom blir de ihop, fast deras relation pågår i hemlighet. Under tiden bestämmer sig Elias för att lägga av med sin kriminalitet och satsa på skolan och att hjälpa till där hemma. Men så en dag får Elias ett erbjudande om snabba cash. Han vill inte, men låter sig övertalas av sina kompisar att göra en sista stöt. Hans beslut att ställa upp får sedan förödande konsekvenser.

Oscar är en MVG elev. Han är skolans elevordförande och han har en kärleksfull familj. Allt fungerar bra för honom tills den dag en ny fröken, Kristina, börjar i skolan. Oscar blir snart besatt av henne och så småningom hittar han på en ursäkt för att hälsa på hemma hos henne. Kristina bjuder på mat och vin. De trivs i varandras sällskap. De skrattar och har roligt och så småningom hamnar de i säng med varandra. De blir ett par, och även deras förhållande hålls hemligt.

Men snart inser den emotionellt omogna Kristina att hon har gjort ett misstag. På ett ganska brutalt sätt gör hon slut med honom. Oscar har svårt att hantera smärtan och hans liv börjar gå utför

Några tankar om shoo bre


Shoo bre handlar om två kärleksrelationer som hålls hemliga. Båda två är dömda att misslyckas.

Relationen mellan Elias och Zeynep hålls hemlig pga deras skilda religioner. Något liknade råkade jag observera under min tid i Alby, dvs. två ungdomar som var ihop men som höll sin relation hemlig pga föräldrarnas olika religion.

När jag skrev boken reflekterade jag över min egen tid då jag var relativt ung i Sverige. Det var en ganska turbulent tid då många ungdomar var aktiva inom vänstern. Jag minns att en del människor som stod mig nära var av den uppfattningen att förutsättningen för att vara ihop med någon var att de båda hade samma världsåskådning, dvs. exakt samma ideologi. Allt annat är dömt att misslyckas.

Redan då slogs jag av hur starkt en människas identitet förknippades med en ideologi och hur skör kärleken är när den ställs mot en sådan livsåskådning. Det må vara en ideologi, en religionsuppfattning eller en etnisk identitet. Vad det än är, och oavsett hur mycket man än säger att man vurmar för människan, så är konsekvensen den att den villkorslösa kärleken förlorar.

Relationen mellan Oscar och Elias handlar om något annat. Det är på något sätt en metafor för det som ofta sker i livet. Oscar upplever ett lyckorus som han knappt kan hantera när han lyckas bli tillsammans med Kristina, bara för att kort därefter uppleva den djupaste sorgen. Det är ibland, tänker jag, som om livet lekar med människan, som om livet vill spela människan ett spratt. Efter den högsta lyckan följer den djupaste sorgen nästan lika förutsebar som natten följer dagen. Det är i alla fall min erfarenhet, och man kan bara undra varför det är på det sättet